ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ολες οι λύσεις στα χέρια σας!
Τα στελέχη της RSS, με πολυετή εμπειρία στο χώρο, εξειδικεύονται στο να προτείνουν και να εφαρμόζουν κατάλληλες λύσεις για κάθε λογιστικό, φορολογικό και διοικητικό θέμα, που αφορά στις ατομικές ή εταιρικές σας ανάγκες.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η ανάθεση στην RSS τις μετατρέπει σε μια απλή διαδικασία

Το σύστημα γραφειοκρατίας που εφαρμόζεται στις υπηρεσίες του δημοσίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα άγχους και καθυστερήσεων για κάθε πολίτη που πρέπει να προβεί σε κάποια συναλλαγή.

Στην RSS γνωρίζοντας τις διαδικασίες, τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα ειδικά ωράρια καθώς και την πιο σύντομη οδό για την διεκπεραίωση κάθε υπόθεσής σας, είμαστε σε θέση να τη μετατρέψουμε για εσάς σε μια απλή διαδικασία.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Μια υπόθεση που δε σηκώνει λάθη

Στην RSS θα βρείτε τον πλέον αξιόπιστο συνεργάτη για τη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης, είτε είστε εταιρία, είτε είστε ιδιώτης. Ενήμεροι για κάθε νέα φορολογική εξέλιξη, είμαστε σε θέση να σας υποδείξουμε τις βέλτιστες επιλογές, ώστε να μείνετε μακριά από κάθε φορολογική παγίδα.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 2. Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίου
 3. Βιβλία κοστολογίου και οικοδοµοτεχνικά έργα
 4. Ενηµέρωση επί θεµάτων Κώδικα και παραβάσεων
  Φορολογικές και Λογιστικές συµβουλές από εξειδικευµένους νοµικούς και φορολογικούς συµβούλους

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Σύνταξη µελετών για ολοκληρωµένο φορολογικό σχεδιασµό µε σκοπό το νόµιµο περιορισµό φορολογικών επιβαρύνσεων
 2. Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων και φόρων και παρακολούθηση της διαδικασίας έως την τελική εκκαθάρισή τους
 3. Φορολογική ενηµέρωση για κάθε νέο νόµο ή ΠΟΛ
 4. Φοροτεχνικές συµβουλές για κάλυψη τεκµηρίων
 5. Υποστήριξη φυσικών ή/και νοµικών προσώπων κατά τη διάρκεια τακτικών φορολογικών ελέγχων

ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

 1. Πλήρης υποστήριξη και διαχείριση θεµάτων µισθοδοσίας
 2. Συµβουλές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέµατα, αποζηµιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας
 3. Διεκπεραίωση εργασιών σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΚΑ
 4. Υπολογιστικά reports κόστους αποζηµιώσεων, προϋπολογιστικής µισθοδοσίας

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 1. Υπολογισµός παρούσας και µελλοντικής αξίας επενδύσεων
 2. Υπολογισµός τοκοχρεωλυτικών δανείων
 3. Κατάθεση δικαιολογητικών για λήψη Τραπεζικών Δανείων
 4. Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων µε τη χρήση αριθµοδεικτών
 5. Επενδυτικά αναπτυξιακά προγράµµατα (ΕΣΠΑ) µέσω δικτύου συνεργατών

Επικοινωνήστε μαζί μας

15 + 7 =

Real Supporting Services

Αγίας Γλυκερίας 5
11147 Γαλάτσι
Τηλ.: 210 2224 086
Fax: 210 2139 743